:: تاریخ درج خبر : 94/10/20 ::
 
 
.: تقدیر و تشکر اعضای شورای اسلامی ایزدشهر از مهندس یحیی پور  :. 
 اعضای شورای اسلامی ایزدشهر با نصب پلاکارد از زحمات ارزنده مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر در جهت عمران و آبادانی شهر قدردانی نمود و انتخاب ایشان را به عنوان یکی از سه شهردار نمونه استان در ترویج فرهنگ کتابخانی و کسب عنوان فضای سبز نمونه استان را تبریک گفتند.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com