:: تاریخ درج خبر : 94/11/2 ::
 
 
.: نشست صمیمانه آقای حسینی رئیس دایره آموزش و پیشگیری آتش نشانی ساری با پرسنل آتش نشانی ایزدشهر :. 
در روز دوشنبه مورخ 1394/10/28 آقای حسینی رئیس دایره آموزش و پیشگیری آتش نشانی ساری و مسئول روابط عمومی آتش نشانی شهرداریهای استان با حضور در ایستگاه آتش نشانی ایزدشهر از نزدیک با فعالیت ها، امکانات و نحوه آماده سازی پرسنل واحد آتش نشانی آشنا شدند. در این دیدار آقای حسین غلامی مسئول واحد آتش نشانی ایزدشهر از میزان آموزش شهروندی، نحوه درآمد زایی واحد، تنظیم برنامه سین 6 ماهه، میزان تحصیلات و برنامه تمرینات عملیاتی – ورزشی پرسنل، ... به ارائه توضیحاتی پرداختند.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com