:: تاریخ درج خبر : 94/11/4 ::
 
 
.: شهرداری ایزدشهر ارتقاء درجه یافت :. 
سابقه درجه بندی شهرداریهای کشور به سال 1334 می رسد، بطوریکه در قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 برای اولین بار موضوع درجه بندی شهرداری ها بر اساس درآمد آنها و با انگیزه تعیین حقوق شهرداران مطرح گردیده است.
در سال 1366 و بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (مصوب 28/12/1353) ضوابط درجه بندی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی وقت رسید.
شهرهای قدیمی، بزرگ و پرجمعیت دارای درجات بالاتر و شهرهای جدید التاسیس دارای درجات پایین تر می باشند. درجه شهرداریها مبنای امکانات، اعضاء درآمد و امثال آن تعیین می شود، لذا بالاترین درجه (12) به شهرداریهای شیراز، تبریز، مشهد و اصفهان تعلق گرفته است، جمعیت این کلان شهرها بیش از یک میلیون نفر می باشد در رده بعد شهرهایی چون کرج، اهواز، قم، کرمانشاه، رشت، ارومیه، همدان و آبادان قرار گرفته اند که درجه آنها 11 می باشد. جمعیت این شهرها بین 300 تا 900 هزار نفر است. در مرتبه بعد نیز شهرهایی مانند دزفول، کرمان، بندر بوشهر، سمنان، ساری و غیره، با درجه 10 قرار می گیرند و تقریباً تمان این شهرها مراکز استان ها می باشند. این روند همچنان ادامه می یابد و شهرهایی که کمترین جمعیت را داشته باشند و شهرداریها آنها در سال های 78 و 79 تأسیس شده است، عمدتاً درجه 2 و 3 قرار می گیرند.
تعیین درجه شهرداریهای جدید التاسیس و ارتقا درجه شهرداریها، بر مبنای ضوابط مذکور و سه شاخص « درآمد مستمر و خالص شهرداری» ، « جمعیت شهر» و «موقعیت شهر از لحاظ تقسیمات کشوری» صورت می گیرد.
شهرداری ایزدشهر بر اساس ضوابط بالا در درجه 3 قرار داشت که با همت و تلاش بی وقفه جناب آقای مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر، اعضای محترم شورای اسلامی در جذب سرمایه گذار و افزایش درآمد نسبت به بودجه پیش بینی شده و توسعه زیرساخت های شهری از 3 به رتبه 5 ارتقاء یافت. پرسنل شهرداری ایزدشهر کسب این افتخار را به شهروندان فهیم ایزدشهر، مهندس یحیی پور شهردار و اعضای شورای اسلامی ایزدشهر تبریک می گویند.


 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com