:: تاریخ درج خبر : 94/11/8 ::
 
 
.: انتخاب فضای سبز ایزدشهر به عنوان فضای سبز نمونه استان :. 


ایزدشهر از بدو تاسیس تا کنون همواره به عنوان یکی از شهرهای سبز استان مد نظر کارشناسان استانداری بوده و در سال 94 با درایت و پشتکار مهندس یحیی پور شهردار ایزدشهر و حمایت های اعضای شورای اسلامی توانست به عنوان فضای سبز نمونه استان انتخاب شود. این عنوان مهم را به شهروندان فهیم ایزدشهر، اعضای شورای اسلامی، مهندس یحیی پور، مسئول و نیروهای واحد فضای سبز تبریک عرض می نماییم.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com