:: تاریخ درج خبر : 94/11/20 ::
 
 
.: تشکر اهالی گلسار دو ایزدشهر از شهردار و اعضای شورای اسلامی :. 

اهالی گلسار دو ایزدشهر با نصب بنر از زحمات مهندس یحیی پور و اعضای شورای اسلامی در آسفالت کوچه ها قدردانی نمودند. خاطرنشان می گردد شهرداری ایزدشهر در اجرای پروژه های عمرانی موفق به آسفالت بیش از 45.000 مترمربع از کوچه ها و خیابان های سطح شهر شده است.

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com