:: تاریخ درج خبر : 94/11/25 ::
 
 
.: حضور پرشور شهروندان ایزدشهری در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن (به روایت تصویر) :. 

 

 


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1394 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com