.: ترتیل قرآن کریم با قرائت استاد شهریار پرهیزگار :.

برای دانلود کردن ترتیل سوره های قرآن، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
ترتیل قرآن کریم با قرائت استاد شهریار پرهیزگار
شماره سوره

سوره

جزء پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1 99 0:00:49
2 البَقَرة (آیه 69 - 1) 1 2,962 0:25:15
2 البَقَرة (آیه 141 - 70) 1 3,212 0:27:23
2 البَقَرة (آیه 196 - 142) 2 2,999 0:25:34
2 البَقَرة (آیه 245 - 197) 2 2,950 0:25:10
2 البَقَرة (آیه 286 - 246) 3 و 2 3,116 0:26:34
3 آل عِمران (آیه 64 - 1) 3 2,918 0:24:53
3 آل عِمران (آیه 132 - 65) 4 و 3 2,947 0:25:08
3 آل عِمران (آیه 200 - 133) 4 3,158 0:26:56
4 النِساء (آیه 50 - 1) 5 و 4 3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 107 - 51) 5 3,160 0:26:57
4 النِساء (آیه 176 - 108) 6 و 5 3,244 0:27:40
5 المَائِده (آیه 23 - 1) 6 1,935 0:16:30
5 المَائِده (آیه 68 - 24) 6 2,594 0:22:07
5 المَائِده (آیه 120 - 69) 7 و 6 2,695 0:22:59
6 الأنعام (آیه 58 - 1) 7 2,336 0:19:55
6 الأنعام (آیه 110 - 59) 7 2,307 0:19:40
6 الأنعام (آیه 165 - 111) 8 2,657 0:22:39
7 الأعراف (آیه 73 - 1) 8 2,968 0:25:19
7 الأعراف (آیه 150 - 74) 9 و 8 2,951 0:25:10
7 الأعراف (آیه 206 - 151) 9 2,926 0:24:57
8 الأنفال 9 3,287 0:28:00
9 التّوبه (آیه 60 - 1) 10 3,179 0:27:05
9 التّوبه (آیه 129 - 61) 11 و 10 3,219 0:27:25
10 یونس (آیه 50 - 1) 11 2,037 0:17:20
10 یونس (آیه 109 - 51) 11 1,972 0:16:47
11 هود (آیه 57 - 1) 12 و 11 2,369 0:20:10
11 هود (آیه 123 - 58) 12 2,423 0:20:38
12 یوسف (آیه 52 - 1) 12 1,968 0:16:45
12 یوسف (آیه 111 - 53) 13 2,055 0:17:29
13 الرّعد 13 2,077 0:17:41
14 إبراهیم 13 2,082 0:17:43
15 الحجر 14 1,508 0:12:50
16 النّحل (آیه 66 - 1) 14 2,223 0:18:55
16 النّحل (آیه 128 - 67) 14 2,265 0:19:17
17 الإسراء (آیه 49 - 1) 15 1,480 0:12:35
17 الإسراء (آیه 111 - 50) 15 1,973 0:16:47
18 الکهف (آیه 45 - 1) 15 1,740 0:14:48
18 الکهف (آیه 110 - 46) 16 و 15 1,874 0:15:57
19 مریم 16 2,119 0:18:02
20 طه 16 2,762 0:23:32
21 الأنبیاء 17 2,775 0:23:38
22 الحجّ 17 2,855 0:24:19
23 المؤمنون 18 2,707 0:23:03
24 النّور (آیه 34 - 1) 18 1,598 0:13:35
24 النّور (آیه 64 - 35) 18 1,820 0:15:29
25 الفرقان 19 و 18 2,092 0:17:48
26 الشّعراء 19 3,027 0:25:47
27 النّمل 20 و 19 2,685 0:22:52
28 القصق (آیه 41 - 1) 20 1,647 0:14:00
28 القصص (آیه 88 - 42) 20 1,728 0:14:42
29 العنکبوت 21 و 20 2,369 0:20:10
30 الرّوم 21 2,056 0:17:30
صفحه:    1   ،   2   ،     ،   4
 

      دانلود کامل ترتیل استاد پرهیزگار به صورت فایل های zip شده :

ردیف موضوع حجم (MB) پسورد فایل ها
1 دانلود قسمت اول : از ابتدای سوره حمد تا انتهای سوره نساء 32.14 پسورد فایل های zip شده: www.aviny.com
2 دانلود قسمت دوم : از ابتدای سوره مائده تا انتهای سوره توبه 31.34
3 دانلود قسمت سوم : از ابتدای سوره یونس تا انتهای سوره مریم 30.40
4 دانلود قسمت چهارم : از ابتدای سوره طه تا انتهای سوره سجده 30.64
5 دانلود قسمت پنجم : از ابتدای سوره احزاب تا انتهای سوره ق 29.18
6 دانلود قسمت ششم : از ابتدای سوره زاریات تا انتهای سوره ناس 23.72


منبع : مركز اطلاع رساني شهيد آويني   www.aviny.com
 
ليست مطالب
قرآن
     ترتيل
استاد پرهيزگار
استاد شاطري
استاد منشاوي
اذان ها
ادعيه
زيارات
مرثيه
مديحه
تواشيح
سرود هاي نقلابي
حاج محمد رضا آغاسي
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1391 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com