.: ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری :.

برای دانلود کردن جزء های قرآن ، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
ترتیل قرآن با قرائت استاد شاطری به تفکیک 30 جزء
ردیف

جزء

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 جزء اول 3,865 0:49:57
2 جزء دوم 5,801 0:47:09
3 جزء سوم 5,898 0:47:57
4 جزء چهارم 6,331 0:51:28
5 جزء پنجم 6,070 0:49:21
6 جزء ششم 5,824 0:47:21
7 جزء هفتم 6,432 0:52:18
8 جزء هشتم 6,338 0:51:32
9 جزء نهم 5,902 0:47:59
10 جزء دهم 5,868 0:47:42
11 جزء یازدهم 6,738 0:54:47
12 جزء دوازدهم 6,881 0:55:57
13 جزء سیزدهم 6,579 0:53:29
14 جزء چهاردهم 6,231 0:50:39
15 جزء پانزدهم 6,092 0:49:32
16 جزء شانزدهم 6,486 0:52:44
17 جزء هفدهم 6,309 0:51:18
18 جزء هجدهم 4,171 0:53:55
19 جزء نوزدهم 4,115 0:53:12
20 جزء بیستم 6,480 0:52:41
21 جزء بیست و یکم 5,951 0:48:23
22 جزء بیست و دوم 6,366 0:51:45
23 جزء بیست و سوم 7,197 0:58:31
24 جزء بیست و چهارم 6,223 0:50:35
25 جزء بیست و پنجم 6,750 0:54:53
26 جزء بیست و ششم 6,416 0:52:10
27 جزء بیست و هفتم 6,056 0:49:14
28 جزء بیست و هشتم 6,378 0:51:51
29 جزء بیست و نهم 6,113 0:49:42
30 جزء سی ام 5,830 0:47:23
 

منبع : مركز اطلاع رساني شهيد آويني   www.aviny.com
ليست مطالب
قرآن
     ترتيل
استاد پرهيزگار
استاد شاطري
استاد منشاوي
اذان ها
ادعيه
زيارات
مرثيه
مديحه
تواشيح
سرود هاي نقلابي
حاج محمد رضا آغاسي
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1391 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com