.: ترتیل قرآن کریم با قرائت استاد محمد صديق منشاوی :.

برای دانلود کردن سوره های قرآن ، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.
ترتیل قرآن کریم با قرائت استاد محمد صديق منشاوی
شماره سوره

سوره

جزء اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 الفَاتِحَة 1 129 0:00:50
2 البَقَرة (آیه 50 - 1) 1 3,160 0:17:58
2 البَقَرة (آیه 100 - 51)  1 3,763 0:21:24
2 البَقَرة (آیه 150 - 101) 2 و 1 3,788 0:21:32
2 البَقَرة (آیه 200 - 151) 2 4,153 0:23:37
2 البَقَرة (آیه 250 - 201) 2 4,726 0:26:52
2 البَقَرة (آیه 286 - 251) 3و2 4,635 0:26:21
3 آل عِمران (آیه 50 - 1) 3 3,487 0:19:50
3 آل عِمران (آیه 100 - 51) 4 و 3 3,634 0:20:40
3 آل عِمران (آیه 150 - 101) 4 3,820 0:21:43
3 آل عِمران (آیه 200 - 151) 4 4,350 0:24:44
4 النِساء (آیه 40 - 1) 5 و 4 4,193 0:23:50
4 النِساء (آیه 80 - 41) 5 3,192 0:18:08
4 النِساء (آیه  120- 81) 5 3,550 0:20:10
4 النِساء (آیه 176 - 121) 6 و 5 4,209 0:23:55
5 المَائِده (آیه 40 - 1) 6 4,686 0:26:38
5 المَائِده (آیه 80 - 41) 6 3,740 0:21:15
5 المَائِده (آیه  120- 81) 7 3,387 0:19:14
6 الأنعام (آیه 40 - 1) 7 2,365 0:13:27
6 الأنعام (آیه 80 - 41) 7 2,826 0:16:03
6 الأنعام (آیه 120 - 80) 8 و 7 2,831 0:16:05
6 الأنعام (آیه 165 - 121) 8 3,700 0:21:01
7 الأعراف (آیه 50 - 1) 8 3,155 0:17:56
7 الأعراف (آیه 100 - 51) 9 و 8 3,270 0:18:34
7 الأعراف (آیه 150 - 101) 9 2,763 0:15:41
7 الأعراف (آیه 206 - 151) 9 3,626 0:20:36
8 الانفال (آیه 40 - 1) 9 2,327 0:13:13
8 الانفال (آیه 75 - 41) 10 2,922 0:16:36
9 التّوبه (آیه 40 - 1) 10 2,807 0:15:57
9 التّوبه (آیه 80- 41) 10 2,936 0:16:40
9 التّوبه (آیه 129 - 81) 11 و 10 3,808 0:21:38
10 یونس (آیه 40 - 1) 11 3,295 0:18:44
10 یونس (آیه 81 - 41) 11 2,472 0:14:02
10 یونس (آیه 109 - 81) 11 1,883 0:10:42
11 هود (آیه 40 - 1) 12 و 11 2,904 0:16:31
11 هود (آیه 80 - 41) 12 2,857 0:16:13
11 هود (آیه 123 - 81) 12 2,693 0:15:17
12 یوسف (آیه 40 - 1) 12 2,902 0:16:30
12 یوسف (آیه 80 - 41) 13 و 12 2,961 0:16:49
12 یوسف (آیه 111 - 81) 13 2,098 0:11:54
13 الرّعد 13 3,367 0:19:09
14 إبراهیم 13 3,277 0:18:38
15 الحجر 14 2,513 0:14:17
16 النّحل (آیه 40 - 1) 14 1,926 0:10:57
16 النّحل (آیه 80 - 41) 14 2,126 0:12:04
16 النّحل (آیه 128 - 81) 14 2,522 0:14:19
17 الإسراء (آیه 40 - 1) 15 2,010 0:11:25
17 الإسراء (آیه 80 - 41) 15 1,986 0:11:16
17 الإسراء (آیه 111 - 81) 15 1,671 0:09:29
18 الکهف (آیه 40 - 1) 15 2,540 0:14:26
18 الکهف (آیه 80 - 41) 16 و 15 2,244 0:12:44
18 الکهف (آیه 110 - 81) 16 1,397 0:07:55
19 مریم 16 3,708 0:21:05
20 طه (آیه 60 - 1) 16 1,656 0:09:24
20 طه (آیه 135- 61) 16 3,128 0:17:46
21 الأنبیاء (آیه 60- 1) 17 2,667 0:15:10
21 الأنبیاء (آیه 112- 61) 17 2,375 0:13:29
22 الحجّ (آیه 40- 1) 17 2,663 0:15:08
22 الحجّ (آیه 78- 41) 17 2,214 0:12:34
23 المؤمنون (آیه 60 - 1) 18 2,233 0:12:41
23 المؤمنون (آیه 64 - 61) 18 1,905 0:10:50
صفحه:    1   ،   2   ،   3   ،   4
 
منبع : مركز اطلاع رساني شهيد آويني   www.aviny.com
ليست مطالب
قرآن
     ترتيل
استاد پرهيزگار
استاد شاطري
استاد منشاوي
اذان ها
ادعيه
زيارات
مرثيه
مديحه
تواشيح
سرود هاي نقلابي
حاج محمد رضا آغاسي
 حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1391 _ 1385

Designed & Powered by : armitaweb.com