.: شهید ساعد پاکزاد :.

   

شهید ساعد پاکزاد

نام پدر : رمضان

نام مادر : فرخنده پاکزاد

تاریخ تولد : 10/3/1347

تاریخ شهادت: 21/1/1367

محل شهادت : پنجوین

نحوه ی شهادت : ترکش خمپاره


   

خاکستر ققنوس

شهید ساعد پاکزاد در سال 1347 در یک خانواده ی متوسط ، متدین و مذهبی در روستای امیرآباد کناره به دنیا آمد . به دلیل علاقه فطری که به کارهای صنعتی داشت ، مدرسه و درس را بعد از پایان تحصیلات دوره ی راهنمایی رها ساخت و به دنبال حرفه و کار رفت.

 شهید جوانی آرام و بشاش و دوست داشتنی و خوش مشرب بود. در سوگواری ها و عزاداری های محرم شرکت فعّال داشت. دوران آموزشی خدمت مقدس سربازی را در تهران و آبعلی گذراند. نوروز سال 67 در قصر شیرین به جنگ متجاوزان بعثی رفته بود. در پنجوین مریوان به مدت هفت ماه آر پی جی زن بود.

 در طول مدت سربازی تنها یک بار به مرخصی آمده بود و به هنگام مشایعت بستگانش تا آمل با زبان رمز و کنایه و طنز گفته بود که می روم ، امّا بر نمی گردم.

در تاریخ 21/1/67 در منطقه پنجوین مریوان مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت. امّا یک سال پیکر مطهرش مفقود بود و دوستان و خانواده ی  او در فراقش می سوختند . بعد از یک سال پیکر مطهر و پلاک و انگشتر او که توسط سپاه شناسایی شده بود ، به زادگاهش آوردند و با چشمان غم بار مردم  علاقمند مشایعت شد و در گلزار عمومی امیرآباد به خاک سپرده شد چه او خود چنین قراری را پیش بینی می کرد.

 

 

 

 
منبع: کتاب پرستوهای عاشق نوشته قوام الدین بینایی 
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى ایزدشهر محفوظ است 1390 _ 1385

Designed & Powered by : MobinKausar.com